Poticanje pozitivne slike o sebi kod djece​

Pozitivna slika o sebi temelji se na djetetovoj procjeni svoje osobnosti, postignuća i ponašanja koje formira zbog povratnih informacija koje dobiva iz okoline. Već trogodišnje djete može osjetiti sram ili ponos kao samoprocjenu nekog svog postupka i osobine. (Čudina-Obradović i sur., 2004.) Ovaj podatak je alarmantan jer već u tako ranoj dobi dijete gradi svoju …

Poticanje pozitivne slike o sebi kod djece​ Read More »